Sponsors

De totstandkoming van een film als De Val vergt veel tijd en geld.
De film is mede tot stand gekomen door een aantal instanties en personen zonder wie de productie niet mogelijk zou zijn geweest. Zowel door financiële bijdrages, kortingen, het beschikbaar stellen van ruimtes voor repetities en opnames en meer.

Naast bedrijven en instellingen zijn er ook veel particulieren die hebben bijgedragen.
In de grote lijst van sponsors noemen we onder andere: 

Aletta van Buren

Aldin Vladimirov
Ans van Beerendonk
Dobi klussenbedrijf
Denis
Elise en Daan de Jonge
Ilya Liliane
Gino en Pleun
Hans Pronk
Luc, Gert, Marjet
Michel Jacobs en Helga de Wit
Leyla en Richard Fortunati
Tanya Chambakher
Walter de Knoop

en vele anderen !!!

Copyright © 2019 devaldefilm.nl | Rock Band by Catch Themes